Ugostiteljska i plinska oprema

Plinski roštilj AR-80

Plinski roštilj AR 80 namijenjen je za pripremu hrane u ugostiteljskim objektima. Izrađen je od inoxa AISI 304, sa crnom roštilj pločom - visokotemperaturni čelik glatke površine, debljine 10.0 mm. Dva plinska plamenika snage 2 x 7,5 kw, ravnomjerno zagrijavaju cijelu površinu. Paljenje je preko piezzuoupaljača. Plamenici su u sigurnosnoj izvedbi sa termoosiguranjem.

 

  • Dimenzije (mm): 800x700x900
  • Dimenzija roštilj ploče (mm): 790x570
  • Nazivno toplotno opterećenje (kW): 15,0
  • Potrošnja plina (kg/h): 1,14
  • Nazivni tlak plina (mbar): G20  G30
  • Promjer sapnice (mm): 1,35
  • Kategorija aparata: I 3 - B/P  vrsta A

 

UPUTSTVO ZA PLINSKI ROŠTILJ AR 80 - Spajanje roštilja

Roštilj je prilagođen za uporabu ukapljenog naftnog plina ( UNP) nazivnog tlaka 30 mbar. Na plinskoj boci skine se zaštitna matica i montira se regulator ( u suprotnom smjeru kazaljke na satu).

Koristiti regulator čiji je radni tlak stalni -30 mbar. Pri tome trebamo paziti da je na regulatoru i gumena brtva. Na regulator navučemo gumenu cijev za plin (original crna -proizvođača RIS Zagreb, a ako je kupljena guma za plin bez zadebljanja na krajevima potrebno je na krajevima gume staviti obujmice -šelne ) i spojimo roštilj.

Mjesto priključka na roštilju je ispod podnice. Sve spojeve prekontrolirati sa sapunicom. Roštilj se može priključiti na plinsku instalaciju i sa plinskom fleksibilnom niskotlačnom cijevi promjera 1/2 ". Spajanje roštilja može izvršiti samo stručna ovlaštena osoba.

Paljenje roštilja:

Kada je roštilj ispravno spojen na plin, otvaramo ventil na plinskoj boci, laganim pritiskom i zakretanjem regulacionog pipca na oznaku max otvaramo dovod plina. Istovremeno kratkim brzim pritiskom piezzo upaljača palimo plamenik. Dugme regulacionog pipca držimo 10-15 sec. Pritisnuto da se zagrije termoelement i tada će plamenik ostati gorjeti. Za cca 15-20 min roštilj je spreman za pečenje. Jačina plamena regulira se od min -max.

UPOZORENJE! - Plinski aparat smije se koristiti samo u skladu s tehničkim uputama, posebno u pogledu provjetravanja i održavanja.

  • Galerija slika
  • Kontakti
Arpugo d.o.o. - Ugostiteljska i plinska oprema

Arpugo d.o.o.Ugostiteljska i plinska oprema

Pošaljite upit